PŘIHLÁSIT

Přehled všech témat

Strojové učení meziatomových potenciálů

Simulace
Materiály - Ab inicio výpočty
1,2
17.04.2023
12 měsíců
2
doc. Mgr. Miroslav Černý, Ph.D. cerny.m@fme.vutbr.cz
Potřebné znalosti získá, nezbytný je zájem o problematiku.
Neuronové sítě a strojové učení se uplatňují v celé řadě (nejen) vědních oblastí. Jedno ze slibných využití umělé inteligence (při kterém nehrozí…

Růst a magneto-strukturní analýza antiferromagnetických vrstev NiO a CoO

Experiment
Magnetismus
1,2,3,4
08.02.2022
10 měsíců
1
Dr. Ing. Michal Staňo Michal.Stano@ceitec.vutbr.cz
http://magnetism.ceitec.cz/
Zájem o antiferromagnety :).
Antiferromagnety nabízejí oproti ferromagnetům mnohé výhody (rychlejší dynamika, "odolnost" vůči magnetickému poli, nové efekty, ...) a již dávno u…

Příprava a charakterizace magnetických nanotrubic

Experiment
Magnetismus
1,2,3,4
19.07.2021
9 měsíců
1
Dr. Ing. Michal Staňo Michal.Stano@ceitec.vutbr.cz
http://magnetism.ceitec.cz/
Zájem o motivace. Výhodou: znalosti z chemie, AFM, SEM. Vše kromě motivace se dá získat "po cestě".
(elektro)chemická depozice nanotrubic (např. Co, CoNiB); charakterizace (SEM, AFM, chemické složení), později magnetické mikroskopie, magneto…

spin-SEM (SEMPA - elektronová mikroskopie s detekcí spinové polarizace elektronů)

Experiment
Magnetismus
2,3,4,5
16.07.2021
12 měsíců
1
Dr. Ing. Michal Staňo Michal.Stano@ceitec.vutbr.cz
http://magnetism.ceitec.cz/
Zájem o problematiku. Výhodou je: znalost elektronové mikroskopie, UHV a magnetismu, ale vše se dá naučit "po cestě".
Magnetické zobrazování nanomateriálů pomocí spin-SEM. Experiment (příprava vzorků, měření), vyhodnocování/zpracování dat. Případně také: programování…

Příprava plazmonických antén pro analytickou transmisní elektronovou mikroskopii pomocí iontové litografie

Experiment
Nanofotonika
1,2,3,4
15.07.2021
12 měsíců
1
Ing. Michal Horák, Ph.D. michal.horak2@ceitec.vutbr.cz
Student se vše naučí v průběhu, zájem o elektronovou mikroskopii nutný.
Experimentální práce v čistých prostorech CEITEC Nano a v laboratoři 518 na ÚFI. Student se naučí deponovat tenké kovové vrstvy a dále je opracovávat…

Příprava vzorků pro transmisní elektronovou mikroskopii

Experiment
Obecný
1,2,3,4
15.07.2021
12 měsíců
1
Ing. Michal Horák, Ph.D. michal.horak2@ceitec.vutbr.cz
Student se vše naučí v průběhu, zájem o elektronovou mikroskopii nutný.
Experimentální práce v čistých prostorech CEITEC Nano. Student se naučí různé druhy přípravy vzorků pro TEM (depozice nanočástic na membrány,…

Optical investigation of magnetic phase-transitions

Experiment, Konstrukce
Magnetismus
1,2,3,4,5
15.07.2021
9 měsíců
1
M.Sc. Jon Ander Arregi Uribeetxebarria, PhD. ja.arregi@ceitec.vutbr.cz
http://magnetism.ceitec.cz/
Interest, motivation
The project focuses on investigating the nanoscale coexistence of antiferromagnetic and ferromagnetic order using linear and higher order magneto…

Aplikace grafenu v senzorech/biosenzorech/fotodetektorech

Experiment, Konstrukce, Simulace, Teorie
Grafen
2,3,4,5
01.07.2021
9 měsíců
3
doc. Ing. Miroslav Bartošík, Ph.D. mira.bartosik@seznam.cz
zájem o problematiku
Pokud se chceš komplexně seznámit s technologií i teorií přípravy grafenových senzorů, tak napiš. Ukážeme Ti, co děláme a určitě si vybereš, naše…

Investigation of impurities in semiconductor materials via frequency rapid scan electron paramagnetic resonance method

Experiment, Simulace, Teorie
Magnetooptická THz spektroskopie
4,5
28.06.2021
9 měsíců
1
Ing. Jakub Hrubý j.hruby@icloud.com
http://spectroscopy.ceitec.cz/master-topics-2021-2022/

Frequency rapid scan is one of the novel methods in EPR spectroscopy, which can be used to determine relaxation time of a spin system. Unlike pulsed…

Background removal in rapid-scan electron paramagnetic resonance spectra

Experiment, Simulace, Teorie
Magnetooptická THz spektroskopie
4,5
28.06.2021
9 měsíců
1
Ing. Jakub Hrubý j.hruby@icloud.com
http://spectroscopy.ceitec.cz/master-topics-2021-2022/

Investigation of electron spin dynamics is usually performed by the well-established method of pulsed electron paramagnetic resonance (EPR). However,…

Digital processing of high-resolution electron paramagnetic resonance maps

Experiment, Simulace, Teorie
Magnetooptická THz spektroskopie
4,5
28.06.2021
9 měsíců
1
Ing. Jakub Hrubý j.hruby@icloud.com
http://spectroscopy.ceitec.cz/master-topics-2021-2022/

In the conventional electron paramagnetic resonance (EPR) one uses the microwave excitation at a fixed frequency and sweeps the magnetic field to…

Study of molecular quantum bits by high-frequency electron paramagnetic resonance

Experiment, Simulace, Teorie
Magnetooptická THz spektroskopie
1,2,3,4,5
28.06.2021
9 měsíců
1
Ing. Jakub Hrubý j.hruby@icloud.com
http://spectroscopy.ceitec.cz/bachelor-topics-2021-2022/

In quantum computation the classic binary digit (bit) is replaced by a so-called quantum bit (qubit). Molecular spins are potential candidates for…
  1 2 3