PŘIHLÁSIT

Přehled všech témat

Elektronová litografie grafenu a jeho modifikace

Experiment
Povrchy
2
11.02.2016
6 měsíců
2
Miloš Hrabovský hrobarmeister@gmail.com

Elektronová litografie, spincoating, základy chemie
Úkolem je zvládnou litografii na grafenu pro tvorbu definovaných tvaru teto mono vrstvy uhlíku pro studium jeho vlastnosti. Struktury budou…

Příprava plazmonických struktur a studium jejich optických vlastností

Experiment
Povrchy
1, 2
01.02.2016
6 měsíců
1
Ing. Michal Kvapil ykvapi04@stud.fme.vutbr.cz

Vše potřebné se student naučí během řešení projektu.
Cílem je navrhnout a připravit plazmonické struktury (přednostně antény) pomocí elektronové litografie a dále studovat jejich optickou odezvu v…

Studium vlivu oxidace stříbra a pasivační vrstvy na rezonanční vlastnosti stříbrných plazmonických antén

Simulace
Povrchy
2, 1
01.02.2016
6 měsíců
1
Ing. Michal Kvapil ykvapi04@stud.fme.vutbr.cz

Vše potřebné se student naučí během řešení projektu.
Cílem je pomocí simulací interakce světla se stříbrnými nanostrukturami (software Lumerical) zhodnotit vliv oxidace stříbra na rezonanční vlastnosti…

Modelování elektronové struktury krystalů

Simulace
Materiály
2, 1
08.04.2015
12 měsíců
2
doc. Mgr. Miroslav Černý, Ph.D. cerny.m@fme.vutbr.cz

potřebné znalosti získá během práce
Cílem bude spočítat elektronovou strukturu vybraných materiálů (kovů, polokovů, polovodičů,...) a předpovědět některé jejich fyzikální a mechanické…

Příprava forem pro Soft-Litografii (sub 100nm) a NIL techniky pomocí EBL a jejich aplikace

Experiment
Povrchy
2
06.10.2014
5 měsíců
2
 jakub.sadilek@ceitec.vutbr.cz

Elektronová litografie, spincoating, chemický základ
Úkolem je připravit struktury na povrchu křemíkových substrátů, tak aby je bylo možné replikovat pomocí Soft-lithografie a zároveň ideálně i pomocí…

Depozice organických tenkých vrstev

Experiment
Povrchy
3
30.09.2014
6 měsíců
1
Ing. Jan Čechal, Ph.D. cechal@fme.vutbr.cz


Depozice pthalocyaninů ve vakuu s budoucí aplikací ve kvantových počítačích (vize).
  1 2 3 4 5 6 8